Beplantning

Vi sørger for en gjennomtenkt og variert beplanting som vil gi farge og stemning fra vår til vinter. Plantene som benyttes kommer fra anerkjente planteskoler med fokus på kvalitet tilpasset norsk kilma.