Rotfresing

Stubber og røtter etter nye eller tidligere felte trær kan ofte forringe bruksverdien av et anlegg og hindre plenklipping m.m. Ved riktig utført stubbfresing og etterarbeid vil sporene etter trærne forsvinne.