Skjøtsel og vedlikehold

Skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg er et av våre hovedsatsningsområder. Vi i Uterom as ønsker å skape vakre og funksjonelle anlegg basert på fagkunnskap og engasjement.

Et grøntanlegg er levende og forutsetter regelmessig faglig pleie for at området skal utvikle seg på best mulig måte.