Steinarbeider

Til alle tider har stein i ulike former og størrelser vært et mye benyttet materiale, både til nytte og forskjønnelse. På Kreta kan vi finne gangveier belagt med stein som stammer helt tilbake til ca 3000 år før Kr.

Belegg for plasser, veier og stier 

I alt fra oppkjørsler til parkeringsplasser og sitteplasser er det vanlig å bruke belegg av granitt, skifer eller betongstein. Disse kan leveres i en rekke ulike farger og størrelser, avhengig av smak og bruksområde. Vi skreddersyr løsninger i samarbeid med våre kunder.

Grus kan også være et alternativ til mindre stier og veier, og finnes i forskjellige størrelser og fargenyanser avhengig av bergart og leverandør. Mye brukt er hvit, sort, grå eller rød. Stier av grus bryter bra med faste dekker. Om grusen benyttes på riktig måte kan den skape spennende kontraster i et grøntområde.

Murer

Murer benyttes først og fremst til å sikre skråninger og ta opp høydeforskjeller. Men en mur kan også gi ny struktur til et uteområdet og fungere som en spennende kontrast til beplantning. Ved hjelp av en mur kan unyttbart areal omgjøres til gode bruksområder, f.eks. ved terrassering. Avhengig av forholdene kan murer også fungere som vindfang og hindre innsyn.

Både naturstein og ulike betongprodukter blir benyttet. Materialvalget er bl.a. avhengig av bruksområde og hva som passer inn i eksisterende omgivelser.

Trapper

Trapper og trinn blir brukt til å forbinde høydeforskjeller og gi struktur i et grøntanlegg. I tillegg er en trapp i seg selv et flott element som kan være med på å forskjønne et uteområde og gi det særpreg. Både naturstein, betongstein og tre fungerer bra, avhengig av bruksområde og hvilket uttrykk du ønsker.