Tjenester

Uterom as utfører det meste innen anleggsgartnerfaget. Vi legger vekt på håndverksmessig utførelse og god dialog med våre kunder.

Vi er best på

  • Skjøtsel
  • Nyanlegg og oppgradering av hager og grøntanlegg
  • Montering av beleggningsstein, murer, trapper og alle typer steinarbeider
  • Plenarbeid, planting og beskjæring